STEM – 3de graad

Science, Technology, Engineering & Math.
Of in het Nederlands: een opleiding voor slimmerikken en handige vaklui.
STEM is nieuwsgierig zijn en op zoek gaan naar oplossingen voor alledaagse problemen.
Of dat nu het antwoord is op een wiskundig raadsel of een robot die de was doet.
Bij STEM kan het allemaal!

Ben je dus op zoek naar een boeiende en uitdagende opleiding?
Neem dan zeker eens een kijkje in ons aanbod. Onze leerkrachten zijn er klaar voor om jullie onder te dompelen in de wondere wereld van techniek en wetenschap.

ONZE OPLEIDINGEN

DOORSTROOM

technologische wetenschappen & engineering

 

De leerlingen krijgen een pakket basisvorming voor de doorstroomfinaliteit met inhouden uit de zestien sleutelcompetenties.

Specifiek in deze studierichting krijgen de leerlingen een stevig pakket gevorderde fysica. Ze gaan dieper en breder in op fenomenen en toepassingen in verband met elektrodynamica, elektronica, mechanica, constructieleer, trillingen, golven, thermodynamica en fluïdomechanica.

In chemie bestuderen de leerlingen het classificeren van stoffen, de IUPAC-naamgeving, de atoomstructuur, de sterkte van zuren en basen, het schrijven van structuurformules en anorganische reacties, stoichiometrie en chemisch evenwicht.

Daarbovenop krijgen ze een sterke inhoudelijke verbreding en abstractere verdieping in alle domeinen van de wiskunde. Als bijkomende inhouden komen complexe getallen, matrices en determinanten, elementaire groepentheorie, predicaatlogica en combinatoriek aan bod. Voor algebra en analyse, goniometrie, meetkunde en statistiek is een verdieping voorzien.

Ook informaticawetenschappen zitten in het pakket. De leerlingen verdiepen zich in algoritmische technieken, algoritmen en datastructuren en passen die zelf toe bij het programmeren. Ze leren ook gebruik te maken van computationele modellen en numerieke oplossingsmethodes om problemen uit diverse wetenschapsdomeinen op te lossen.

Het toepassen van richting-specifieke labovaardigheden met richting-specifieke labomaterialen tijdens het uitvoeren van experimenten komt ook aan bod. De leerlingen leren daarnaast ook te ‘denken en handelen’ als een ingenieur waarbij het zoeken naar een kwaliteitsvolle oplossing voor een probleem met maatschappelijke relevantie voorop staat.

Tot slot maken generieke onderzoekscompetenties een belangrijk deel uit van deze studierichting. Ze worden gerealiseerd met de specifieke inhouden van de studierichting.

DUBBELE FINALITEIT

Elektromechanica

 

Heel veel mensen kijken met ontzag naar technische installaties. De hoeveelheid draden, koppelingen, automatische pompen en metertjes schrikt hen af. Jou echter niet, want jij weet perfect hoe, dankzij automatisering, apparaten ons het leven gemakkelijk maken, hoe wij het hoofd koel kunnen houden of hoe robotten haarfijn bandwerk uitvoeren.

Wil jij dus later het verschil maken in deze wereld van automatisering of hoogtechnologisch onderhoud?

Dan is de richting Elektromechanica beslist iets voor jou! 

De logische vooropleidingen zijn de 2de graad TSO Elektromechanica of Industriële wetenschappen.
Bovendien moet je een stevige wiskundige basis hebben. 

Deze studierichting omvat twee grote blokken: 

Elektriciteit: je leert elektromechanische kringen analyseren en de basiswetten van de elektriciteit toepassen in diverse elektrische opstellingen. Je voert elementaire berekeningen uit die steunen op een wiskundige basis.

Mechanica: je verwerft basiskennis van theoretische mechanica en past dit toe in het vervaardigen van mechanische werkstukken. Je krijgt inzicht in de werking, de mogelijkheden en het gebruik van de belangrijkste werktuigmachines en gereedschappen. 

Onze school werkt al een hele tijd samen met het VDAB-competentiecentrum in Vilvoorde, voor onze leerlingen een extra troef omdat ze via korte opleidingen hun technische kennis verbreden.

Bovendien worden tijdens een twee-weken durende stage in het zesde jaar praktische competenties verfijnd op de werkvloer.

Verder studeren na je diploma secundair onderwijs?
Dan zijn Professionele Bachelor in Elektromechanica of Elektronica-ICT of Industrieel Ingenieur slechts een paar van de mogelijkheden.

ARBEIDSMARKTGERICHT

Sanitaire & verwarmingsinstallaties

 

Deze opleiding maakt van jou een bekwame loodgieter en installateur van centrale verwarming. 

Je hebt weinig algemene vakken en spitst je toe op de praktijk. Maar onderschat het technische gedeelte van de opleiding niet. Moderne installaties zitten immers vol technische snufjes en nieuwe technologieën. Er komen alsmaar meer nieuwe toestellen en systemen op de markt : op stookolie, aardgas of zonne-energie. Die vragen uiteraard allemaal een andere aanpak.

Je leert over dakbedekking en warmteleer, over verschillende materialen zoals bijvoorbeeld leidingen in kunststof, koper of lood. Ook onderhoudswerkzaamheden komen aan bod in de lessen. 

Omdat veel sanitaire en verwarmingsapparaten elektrisch worden gevoed, moet je ook kennis verwerven over elektrotechniek, regeltechniek en toegepaste elektronica. Al doende leer je sanitair plaatsen, centrale verwarming installeren en herstellen, autogeenlassen en elektrisch vlambooglassen. Tijdens je stages krijg je uitgebreid de kans hetgeen je weet en kunt,toe te passen in de praktijk. Je proeft zo van een reële werksituatie. 

Onze school biedt een extra troef via de lessen Engels die je krijgt in het complementair gedeelte van deze studierichting!

ARBEIDSMARKTGERICHT

elektrische installaties

 

✓ Je leert nieuwe elektrische installaties in woningen of gebouwen (scholen, ziekenhuizen, winkels, industrie…) plaatsen en bestaande installaties onderhouden en renoveren.

✓ Je leert zelfstandig meer complexe opdrachten tot een goed einde brengen.

✓ In de praktijklessen leer je omgaan met meettoestellen, specifieke lichtinstallaties plaatsen, fouten opsporen in huishoudelijke toestellen, elektrische motoren, elektrische verwarming, domotica … en kleine herstellingen uitvoeren.

✓ Je leert over allerhande elektrische machines, elektronische sturingen en regelkringen, hoogspanningsinstallaties en meettechnieken uit de industriële sector.

✓ Je leert schema’s vertalen naar PLC-programma’s en eenvoudige sturingen zelfstandig automatiseren.

✓ Je leert kosten berekenen en rekening houden met veiligheid, milieu en energiebeheersing.