Vakclusters

De onderwijshervorming daagt scholen uit het lesaanbod anders te organiseren.
De tijd van ‘traditionele’ vakken en vaste lesroosters lijkt zowat voorbij gestreefd voor de verwachtingen van onze 21e eeuwse maatschappij. Als school waren we gelukkig bekend met deze materie aangezien we al jaren onze FLEX- werking hebben.
Vanuit deze ervaring zijn we gaan kijken hoe we deze vooruitstrevende vorm van onderwijs ook konden toepassen op onze tweede graad. Hieronder kan je  een beknopt overzicht vinden van hoe we onze lessen organiseren.

MUNDO

Voor doorstroom en dubbele finaliteit: mundo is een clusternaam voor de vakken aardrijkskunde en geschiedenis  waarin zowel de competenties ruimtelijk als historisch bewustzijn aan bod komen.

Voor arbeidsmarkgerichte finaliteit: In functie van meer gerichte instructie wordt het vak PAV opgesplitst in drie betekenisvolle delen: ‘talen’, ‘steam’ en ‘mundo’. Met mundo wordt de nadruk gelegd op de competenties ruimtelijk- en historisch bewustzijn en op de competenties m.b.t. maatschappij en cultuur.

MASTERCLASS

Voor alle finaliteiten

Met ‘Masterclass’ geven we leerlingen kansen om te excelleren. Er wordt projectmatig gewerkt en dit steeds binnen een termijn van 6 lesweken.
De aangeboden leerinhouden staan buiten het vooropgesteld leerplan of komen voor in een andere finaliteit of jaar. Op basis van begeleiding en onderwijsloopbaangesprekken (OLB) worden de leerlingen doorheen het schooljaar begeleid in de keuze die ze maken om een bepaald vak uit te diepen of de studiekeuze die ze gemaakt hebben.

DIY

Enkel voor doorstroom en dubbele finaliteit

DIY geeft, indien nodig, leerlingen meer tijd om aan bepaalde leerinhouden van de basisvorming te werken. Ze worden begeleid door een coach die hen stuurt en helpt in het leerproces, maar niet noodzakelijk op de inhoud van hun opdrachten.

DOMEINLAB

Enkel voor doorstroom en dubbele finaliteit

In MENS/KUNST/STEM-lab werken leerlingen projectmatig binnen een termijn van 6 weken. We vertrekken bij het domein.
De domeinen zijn met andere woorden de hoofdaannemer van het vakoverstijgend project. De aangeboden competenties van wiskunde en mundo krijgen zo in relatie met het domein een rijke en reële context.

STEAM

Enkel voor arbeidsmarktgerichte finaliteit

Hier werken we aan de leerinhouden die betrekking hebben op de competenties wiskunde, natuurwetenschappen en artistieke- culturele vorming.

TOCH NOG IETS MEER INFO NODIG?

Uiteraard willen we u altijd te woord staan met extra uitleg over onze leermethodes en aangeboden opleidingen. Aarzel niet om ons te contacteren met al uw vragen en bezorgdheden.