CDB LEERLINGENRAAD 

Wat is de leerlingenraad?

We zijn enthousiaste leerlingen die zich graag willen inzetten voor de leerlingenraad op onze school.

Vanuit de leerlingenraad kan je voorstellen doen om de school beter te maken of mee zoeken naar leuke activiteiten voor je medeleerlingen en leerkrachten.

Een superleuke manier dus om je stem te laten gelden op school!