Rijke Geschiedenis
van onze school

Naamsveranderingen

 Jaren ’70-’80-’90: “Koninklijk  Technisch Atheneum Vilvoorde (KTA)” 

Jaren ’60: “Rijks Instituut Technisch Onderwijs (R.I.T.O.) “

Jaren ’40: het voetbalveld van Vilvoorde, naast ‘het mattenkot’

al 170 jaar Campus de brug

Het gebouw van het vroegere Dominikanenklooster dateert uit de 17de eeuw.

Na de Franse revolutie vonden in de gebouwen o.m. een herberg, een katoenfabriek, een brouwerij, en een mattenvlechterij een onderkomen. De volksnaam ‘mattenkot’ is er gekomen naar aanleiding van de bedrijvigheid die er heerste rond de mattenvlechterij.

In de 20e eeuw maakte Campus De Brug jarenlang gebruik van deze infrastructuur. Tijdens dit gebruik werden drie grafstenen ontdekt in de kelder. Deze grafstenen van overleden dominikanen werden door leerkracht en leerlingen gerestaureerd.

In de “jaren stillekes” lag hét voetbalveld van Vilvoorde op de plek van ons schoolgebouw en de paviljoenen.

Na de expo ’58 werd het mooie expo-gebouw van Noorwegen ingezet als schoolgebouw. Het is het voormalige paviljoen van de Burgerlijke Bouwkunde.

Korte zijstraat van de Vissersstraat, in de richting van de Willebroeksevaart, doch doodlopend op het ziekenhuiscomplex A.Z. Jan Portaels (nummer 42). De linkerzijde van de straat is volledig ingenomen door de gebouwen van het Koninklijk Technisch Atheneum (nummer 1); het hoofdgebouw zou gerecupereerd zijn van de Expo van 1958; deze constructie met veel glas en metaal vertoont een opeenvolging van ijzeren buizengestellen die als een brug over het gebouw grijpen; hieraan en los van het gebouw hangt het aluminium dak; het werd gebouwd in 1968 en in gebruik genomen vanaf het daaropvolgende schooljaar 1968-1969; de registratie op het kadaster gebeurde in 1970.

Het onderwijs in Vilvoorde ving tijdens de Franse periode aan met de oprichting van basisscholen in Vilvoorde, Diegem, Machelen-Peutie en Haren. Deze in Vilvoorde werd in 1795 ingericht in de verlaten pastorie. Vanaf 1826 richtte de stad een aantal begijnhofhuisjes in als leslokalen en onderwijzerswoning. 4 Op nationaal vlak werd het gemeentelijk onderwijs tijdens de 19de eeuw gestimuleerd door de wet van Elk gemeentebestuur werd hierdoor verplicht tot de oprichting van een openbare lagere school op hun eigen grondgebied, of de aanname van een bestaande school, zodat kosteloos onderricht kon worden verstrekt aan kinderen die niet betaalkrachtig waren. 5 Op dat moment beschikte Vilvoorde al over een gemeenteschool en een tiental private scholen met in totaal circa 534 leerlingen. 6 In de strijd tegen het analfabetisme werd ook op volwassenenonderwijs ingezet in de vorm van avond- of zondagslessen. Het scholenbezit nam stelselmatig toe in de decennia nadien. Zo werd in 1845 de meisjesschool van de Zusters Karmelietessen aangenomen, die later, in 1904, werd ondergebracht aan de Guldenschaapstraat.

 

Chris Selleslagh (Vilvoorde, 6 november 1954) is Open Vld-politicus en was van 2019 tot 2022 burgemeester van Grimbergen. Hij is sinds 1989 gemeenteraadslid en vanaf 2001 was hij drie legislaturen telkens schepen van Openbare Werken (en ook informatica en land– en tuinbouw). Sinds 1 januari 2007 tot 1 januari 2019 was hij eerste schepen.

Selleslagh studeerde aan het Rijks Instituut Technisch Onderwijs (R.I.T.O.) in Vilvoorde.

Compacte hoogbouw als gezicht van de campus

Zoals de naam doet vermoeden, ligt “campus De Brug” in de schaduw van het druk bereden viaduct over de Willebroekse vaart. Verscholen tussen schuttinggroen ontwaar je een langgerekt, laag expo ’58-paviljoen. De naastgelegen containerklassen verklappen dat ook deze GO!-school kampt met een typisch probleem: plaatsgebrek.

Tot voor kort, want via de selectieproedure Open Oproep heeft de school de gewenste uitbreiding gekregen. HASA-architecten ontwierp een compact, relatief hoog balkvormig volume dat als pendant van het bestaande gebouw op de site post vat. De nieuwbouw in rode baksteen is een opvallend baken langsheen de Vilvoordse Vuurkruisenlaan. Het haalt de school uit zijn verborgen anonimiteit.
Het nieuwe gebouw is meer dan een sculpturaal object, met functionele uitsparingen en grote glaspartijen. Door de overdachte inplanting en de interessante programmatorische invulling van de onderste verdiepingen krijgt de hele site een nieuw elan.

Het beperkte terrein kampt met een hoogteverschil (de bestaande school ligt op een talud) en naast elkaar liggende functies, zoals het schoolgebouw, speelplaats, groenruimte. Samenhang is ver zoek. HASA zet deze moeilijke randvoorden constructief in. De inplanting van de compacte nieuwbouw creëert een nieuw binnenplein, dat het niveauverschil als troef inzet. Het plein rust enerzijds op de helling van het bestaande gebouw en maakt zo een vlotte circulatie tussen beide gebouwen mogelijk. Het lagere deel van de buitenruimte zoekt aansluiting bij de bestaande speelplaats. Een strategische ‘hap’ uit het volume vormt de overdekte speelplaats en loopt naadloos over in de polyvalente ruimte. Deze dubbelhoge ruimte gaat interessante relaties aan met de gemeenschappelijke functies die zich op de onderste twee verdiepingen bevinden. De mogelijkheid om de polyvalente ruimte en het binnenplein onafhankelijk te laten functioneren, zodat deze naschools ingezet kunnen worden, is nog een vernuftige zet van HASA.

De bovenste drie verdiepingen van de uitbreiding bieden ruimte aan een 20-tal klaslokalen. De compacte en economische schikking doet echter geen afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit. Grote raampartijen, inwendige bandvensters, felle kleuren… maken de lokalen tot een luchtig geheel. De boeiende zichten op de boomkruinen en over de daken van Vilvoorde worden een lastige concurrent voor de lesgevers.

In hun wedstrijdvoorstel geven HASA-architecten ook een visie op een mogelijke uitbreiding. Hierbij wordt de bestaande trappenhal strategisch ingezet: zij bedient zowel de nieuwbouw van de eerste fase, als de eventuele uitbreiding.

Expo ’58 leeft in

Campus De Brug

Campus De Brug hield open dag. Die stond in het teken van de Expo ’58. De school huist in een Expo-gebouw.
De gebouwen van de Heizel in 1958 werden op een maquette uitgezet. 
Een van de hoofdgebouwen van het Koninklijk Technisch Atheneum van Vilvoorde is afkomstig van de Expo 58. Door de buizen die over het gebouw spannen, lijkt de hele constructie er aan opgehangen. Het is het voormalige paviljoen van de Burgerlijke Bouwkunde. Op de wereldtentoonstelling stond voor dit gebouw de beroemde betonnen pijl. Die werd in de jaren zeventig opgeblazen om plaats te maken voor Trade Mart.

Renovatie voor Expo ’58 Paviljoen waar school Campus De Brug in huist

Een aantal GO!-scholen in onze regio krijgen een smak geld ter beschikking om extra te investeren in hun gebouwen. Het gaat om Campus De Brug in Vilvoorde, dat huist in een origineel Expo ‘58 paviljoen maar nu aan renovatie toe is, Campus Anderlecht en basisschool De Glinster uit Asse. Het gaat om een grootscheepse investering van het GO! Onderwijs zelf.

De komende vijf jaren investeert het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 139,5 miljoen euro extra in zijn schoolgebouwen. Daarvan gaat 5,5 miljoen euro naar Campus De Brug in de Vaartstraat in Vilvoorde. “De school huist in een origineel Expo ‘58 Paviljoen van de burgerlijke ingenieurs van Noorwegen”, leggen directeur Dennis Holbrechts en algemeen directeur Kurt Meeus van de GO!-scholengroep uit. “Het is afgebroken in Brussel en in Vilvoorde opnieuw opgebouwd. Het was een revolutionair gebouw voor die tijd met een hangende dakconstructie. Maar na goed zestig jaar is het dak dringend toe aan renovatie.”

Daar is nog geen timing voor bepaald. Wellicht duurt het minstens nog een jaar voor er een steen verlegd wordt. Eerst moet nog bepaald worden hoe er gerenoveerd zal worden. “De vraag is of we de bestaande dakconstructie gaan inkapselen, die metalen draagstructuur behouden of dat we daarrond bouwen. Dat is nu aan de architecten om te beslissen.”

GEEN PUNTEN, GEEN EXAMENS, GEEN PROBLEMEN

De keuze voor een radicaal nieuwe leermethode lijkt aan te slaan.

Lat hoog, drempel lager!

Begin dit schooljaar besloot de directie het roer om te gooien. In de eerste graad werkt Campus De Brug nu met ‘flexibele leerwegen’: algemene vakken als Nederlands, Engels, geschiedenis, wiskunde, aardrijkskunde, Frans en natuurwetenschappen worden samen­gebracht in één pakket dat de leerling zelf kan indelen. De leerkracht functioneert meer als coach. In de hogere graden worden de economische vakken gebundeld in een ‘leercentrum’. De school pioniert.

Directeur meneer Holbrechts: ‘We zijn vertrokken vanuit de vraag welke bouwstenen de leerlingen nodig hebben. Die kunnen ze in een eigen tempo afwerken, in leefgemeenschappen in plaats van klassen. We stomen hen evengoed klaar voor de arbeidsmarkt als voor het hoger onderwijs. De lat ligt even hoog, maar de drempel om in te stappen, is verlaagd. Ook voor de leerkrachten is het aangenamer, omdat we veel meer aan ­co-teaching doen.’

Examens zijn afgeschaft, wat niet wil zeggen dat er geen toetsen of herhalingstoetsen worden afgenomen. ‘We winnen zo wel zes weken per schooljaar’, zegt de directeur. In plaats van met punten werkt de school met de kleurcodes rood, oranje en groen. Vanaf volgend jaar komt er blauw bij: excellent, om uitmuntende leerlingen extra te belonen.

Ondernemerschap wordt aangemoedigd. De leerlingen baten bijvoorbeeld een winkeltje met fairtradeproducten uit. En via het zogenaamde SODA-platform houden deelnemende bedrijven een preselectie van leerlingen vanaf 16 jaar. Het SODA-project legt, behalve op vaardigheden en kennis, de nadruk op het aanleren van ‘vak­attitudes’, bijvoorbeeld op tijd komen. Dat verhoogt, volgens Holbrechts ‘niet alleen de schoolprestaties van de leerlingen, maar vooral hun troeven op de arbeidsmarkt’.

Bijna helft meer TSO-leerlingen in Campus De Brug

© ddl

Campus De Brug viert dit jaar zijn 160ste verjaardag. Die wordt passend ingezet met een leerlingengroei van 46 procent in de eerste graad.

‘We bieden onze leerlingen en hun ouders een school aan met klassieke waarden en normen, gekoppeld aan een vernieuwende visie en een warme ontvangst’, zo klinkt het.

‘Die aanpak werpt duidelijk zijn vruchten af.’

De school werkt volgens het Brein Centraal Leren, een specifiek lesprogramma waarbij team- en denkwerk centraal staan. Het Brein Centraal Leren is een nieuwe manier van lesgeven, die volgens Holbrechts een gunstig effect heeft op de resultaten van de leerlingen.

Tot voor kort konden leerlingen in dat programma alleen kiezen voor voetbal of basketbal. Dit jaar breidde de school haar aanbod ook uit met danslessen.

Campus De Brug plukt vruchten van innoverende leermethodes

  1. De directie stelt de vruchten te plukken van een nieuwe innoverende aanpak.

“Onze maatschappij en vooral ook de arbeidswereld vragen om bekwame, flexibele mensen die initiatief nemen en goed ontwikkelde onderzoekscompetenties bezitten om, liefst zelfstandig, tot een vlotte oplossing te komen”; zegt pedagogisch coördinator Kim Leys. “Laat ons even stil staan bij het beeld dat we hebben van het onderwijs en dan moeten we eerlijk zijn dat dat beeld in de laatste 150 jaar niet echt veel veranderd is. Een klaslokaal blijft een klaslokaal met een groep leerlingen aan banken en de leraar vooraan. Hoe kan zo’n statisch gegeven nog werken in onze huidige , dynamische samenleving die, in tegenstelling tot het klassieke onderwijs dan, enorm veranderd is?”

Daarom koos het GO! Technisch Atheneum Campus De Brug voor onderwijs met flexibele leerwegen. “Concreet gezien wil dit zeggen dat alle algemene vakken zoals Nederlands, Engels, geschiedenis, wiskunde, aardrijkskunde, Frans en natuurwetenschappen samen worden gebracht onder de noemer flexibele leerwegen. De leerlingen zitten in groep, maar ze werken heel vaak zelfstandig. De leerkrachten zijn meer een coach die het overzicht behouden, die hen begeleiden in hun traject en die structuur aanbrengen in hun werk. Bovendien wordt een groep leerlingen altijd begeleid door twee leerkrachten. Co-teaching maakt immers differentiatie binnen de klas mogelijk. Jongeren leren zichzelf inschalen, planningen maken, zichzelf en elkaar evalueren. Ze leren in groep, maar ook zelfstandig werken.”

Directeur Dennis Holbrechts vult aan: “We merken dat leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben sneller hulp durven vragen aan de leerkracht. Het hele systeem van flexibele lesuren biedt trouwens ook het voordeel dat leerlingen heel wat uren zelf kunnen indelen. Zo kan een leerling die snel klaar is met Frans bijvoorbeeld meer tijd besteden aan wiskunde wanneer hij of zij hier voor kiest. Bovendien werken we met ingeplande instructiemomenten per vak zodat leerlingen ook nog steeds de nodige houvast krijgen. Toch ook belangrijk om mee te nemen is dat sterke leerlingen zichzelf ook helemaal vinden in het nieuwe systeem. Het is de bedoeling dat zij meer uitdaging krijgen omdat ze meer verdiepingstaken krijgen en minder basisoefeningen.”

Om dit alles mogelijk te maken voorziet Campus De Brug aangepaste, modern uitgeruste lokalen met instructieruimte, ICT-mogelijkheden, reflectiehoek en werkeilanden. “Onze school heeft een brede waaier aan studierichtingen. Dat zorgt er natuurlijk voor dat jongeren met verschillende interesses hier terecht kunnen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld kiezen voor STEM, MENS, defensie & veiligheid en beeldende & architecturale kunsten (KSO).”

Van technische school tot een breed assortiment!

Op Campus de Brug bieden we zowel Algemeen, Technisch, Beroeps- als Kunstonderwijs (vroeger: ASO, TSO, BSO, KSO)!

Ziehier de evolutie van het LOGO van de school

Je als jongere voorbereiden op een job in de veiligheidssector?

Bij Campus De Brug kan je terecht voor de richting Defensie & Veiligheid

Campus De Brug in Vilvoorde is een van de zestien Vlaamse scholen die een samenwerking aangaat met defensie. “Vanaf 1 september 2021 kan je in de derde graad kiezen voor de richting Defensie & Veiligheid. Daarmee breiden we ons aanbod in de veiligheidssector uit”, zegt Kurt Meeus, koepeldirecteur bij SCOOP.

Campus De Brug brengt kunst-onderwijs naar Brusselse rand

Op Campus De Brug wordt sinds 2013 een gloednieuwe KSO-afdeling uitgerold. In de rand rond Brussel wordt het de eerste school die kunstsecundair onderwijs aan zal bieden.

De Vlaamse regering heeft het licht op groen gezet voor Campus De Brug in Vilvoorde om vanaf volgend schooljaar met een KSO-afdeling te starten. De directie was al langer vragende partij om met een kunstsecundaire richting uit te kunnen pakken

In het schooljaar 2017-2018 wordt er vanaf het derde jaar van het secundair onderwijs gestart met de richting Beeldende en Architecturale kunsten. De school houdt duidelijk rekening met het feit dat Vilvoorde een mediastad is, met tal van productiehuizen.