SCHAKELJAAR

OF NAAMLOOS LEERJAAR

Dit algemeen zevende jaar is de perfecte voorbereiding op hoger onderwijs.
Je leert in dit jaar je vroegere praktisch-concrete aanpak (typisch BSO) ombuigen naar een meer theoretisch-abstracte benadering.  Dat is nodig om hoger onderwijs te kunnen volgen. Zowel het klassikaal als persoonlijk werkritme liggen in deze opleiding aanzienlijk hoger dan in een specialisatiejaar van het BSO-niveau.
Er wordt getracht je als leerling te brengen op het niveau van de TSO-eindtermen voor o.a. talen, de wiskundige en wetenschappelijke vorming.

ARBEIDSMARKTGERICHT

SCHAKELJAAR

 

Is een schakeljaar iets voor jou?

Je kunt starten in het 3de leerjaar van de 3de graad, ingericht als een specialisatiejaar (7 BSO) als je ofwel:

 • Een diploma secundair onderwijs hebt behaald in een studierichting van hetzelfde studiegebied.
  De toelatingsklassenraad kan een advies formuleren in verband met de haalbaarheid of de geschiktheid van je keuze. Dit advies is niet bindend.
 • Een diploma secundair onderwijs hebt behaald in een studierichting van een ander studiegebied.
  In dit geval moet de toelatingsklassenraad akkoord gaan. Sommige overstappen worden ‘meestal aanvaard’, soms wegen elders verworven competenties in positieve zin door.
  Voor de studierichting thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige geldt dit niet; hier is de toelating enkel mogelijk binnen hetzelfde studiegebied.
 • Een studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad van het S.O. hebt behaald in een studierichting van hetzelfde studiegebied.
  De toelatingsklassenraad kan een advies formuleren in verband met de haalbaarheid of de geschiktheid van je keuze. Dit advies is niet bindend.
 • Een studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad van het S.O. hebt behaald in een studierichting van een ander studiegebied. In dit geval moet de toelatingsklassenraad akkoord gaan. Sommige overstappen worden ‘meestal aanvaard’, soms wegen elders verworven competenties in positieve zin door. Voor de studierichting thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige geldt dit niet; hier is de toelating enkel mogelijk binnen hetzelfde studiegebied.

Wat na het schakeljaar?

Je behaalt ofwel:

 • Het diploma van secundair onderwijs, als je al een getuigschrift van de 2e graad van het secundair onderwijs hebt én geslaagd bent in het 1e leerjaar van de 3e graad + in het 2e leerjaar van de 3e graad BSO + in het 3e leerjaar van de 3e graad BSO, ingericht als een specialisatiejaar;
 • Het studiegetuigschrift van het 3e leerjaar van de 3e graad van het secundair onderwijs, ingericht als specialisatiejaar, als je slaagt in dat leerjaar maar niet in aanmerking komt voor het diploma van secundair onderwijs;
 • Een C-attest als je NIET GESLAAGD bent maar het specialisatiejaar wel beëindigd heb ofwel het leerjaar, de onderwijsvorm en de studierichting slechts gedurende een gedeelte van het schooljaar in de betrokken school hebt gevolgd.
 • Een getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer wanneer de delibererende klassenraad beslist dat je voldaan hebt voor het programma bedrijfsbeheer. Let wel: de mogelijkheid wordt voorzien om dit getuigschrift uit te reiken. Dit is geen verplichting!

Lessenpakket bekijken

Levensbeschouwelijk vak 2
Lichamelijke opvoeding 2
Talengang 7 + 3 trajectbegeleiding
Wiskunde 3 + 3 trajectbegeleiding
Natuurwetenschappen 2
MAVO* 10
Coaching 1

* Aardrijkskunde – Geschiedenis – ICT – Economie – Filosofie

What’s next?