Visie

DROOM     LEER     CREËER

 

Leren is een belangrijk aspect van het leven. Een belangrijke boodschap aan onze leerlingen is dan ook: Blijf nieuwsgierig en blijf leren, een leven lang! Een school moet in een moderne maatschappij echter meer bieden dan kennisoverdracht alleen. We willen aandacht hebben voor de wensen en dromen van elk individu. Een grote focus op het individu, maar steeds als onderdeel van een groep. Zo bereiden we leerlingen voor op de maatschappij zoals ze is. Volg je dromen, maar met respect voor je omgeving. Bij ons kunnen leerlingen zichzelf creatief uiten en gaan we tot het uiterste om iedereen een mooie schoolloopbaan aan te bieden. Met het nodige geduld en respect leren we jongeren dat ze zichzelf kunnen zijn en kunnen ontwikkelen op hun manier maar ook dat ze een onderdeel zijn van een groter geheel. Op Campus De Brug is er plaats voor het individu, maar niet voor individualisten. Samen dromen, samen leren, samen creëren. Samen een brug bouwen naar een mooie toekomst.

FlexIBEL LEREN

 

Onze FLEX klassen zijn iets waar we super trots op zijn!
Via een uniek systeem leren we onze leerlingen zelfstandig en planmatig aan de slag te gaan met hun leerstof. Flexibel, individueel en inclusief, maar steeds met het oog op de (klas)groep. Flexibel leren wordt door onze leerlingen ervaren als een teken van vertrouwen in hun kunnen en daardoor stijgt hun zelfvertrouwen en zelfstandigheid zienderogen.
Het gevoel dat ze zelfstandig kunnen ontwikkelen en leren, maar altijd kunnen terugvallen op professionele hulp en de groep geeft hen naar eigen zeggen een enorm gevoel van veiligheid en rust.

OPTIE sport

 

Sport en beweging zijn belangrijk, dat weet iedereen. Maar toch zitten leerlingen het grootste deel van de dag op een stoel aan een bank. Niet bij Campus De Brug! Leerlingen die dat willen, kunnen zo goed als elke opleiding combineren met een optie sport. Momenteel kan je kiezen voor voetbal, basketbal of dans. Naast recreatieve sport nemen onze klassen ook regelmatig deel aan sportcompetities en wedstrijden. Onze optie sport is dus een rijke aanvulling van jongeren hun schoolcarrière en één van onze krachtigste wapens in de strijd tegen schoolmoeheid.

competentiegericht

 

Op Campus De Brug geloven we niet in klassieke punten of examens. Onze leerlingen worden het hele jaar beoordeeld op hun kunnen en beoordelen ook zichzelf. Iedereen groeit op zijn/haar eigen tempo en daar krijg je op Campus De Brug zeker de kans voor! Examens zijn momentopnames en zorgen bij veel jongeren voor faalangst en stress. Waarom zou je toekomst moeten afhangen van enkele momenten op een jaar?
Bij Campus De Brug leren we van de eerste tot de laatste dag en delen we pas de prijzen uit bij de finish.