De schoolraad

Elke GO!-school heeft een schoolraad met een heterogene samenstelling:
3 personeelsleden, 3 ouders, 2 leerlingen en 2 gecoöpteerden.

Als lid van de schoolraad vertegenwoordig je alle andere respectieve participanten van de school.
Je probeert hun standpunten zo goed mogelijk te vertolken en hierover een advies te formuleren.
Meestal gaan de vergaderingen door na schooltijd (gelet de externen).
Er zijn max. 4 vergaderingen per schooljaar.

Zin om mee in de schoolraad te stappen?
Nog vragen of opmerkingen?

Vul jouw gegevens hieronder in en we helpen je graag verder!