Is VEILIGHEID iets voor jou?

Heb jij er altijd al van gedroomd om te werken bij de politie, brandweer, defensie, bewaking of in de gevangenis? Dan is het domein Veiligheid op jouw lijf geschreven!
Binnen dit domein wordt er optimaal ingezet op theoretische en praktische aspecten van verschillende veiligheidsberoepen. Werkplekleren en ervaringen staan centraal.

Al onze opleidingen VEILIGHEID bieden je de perfecte voorbereiding op een zekere toekomst in de veiligheidssector.

Volg hun avonturen via Instagram.com/veiligheid.campusdebrug

 

ATTESTEN

Een belangrijke reden om deel te nemen aan onze opleidingen ‘Veiligheid’ is om bepaalde attesten te behalen die het verder studeren binnen de veiligheidssector enorm vereenvoudigen. We lijsten daarom hieronder de belangrijkste attesten die je kan behalen per opleiding even duidelijk op.
Contacteer ons gerust bij vragen over bepaalde attesten of opleidingen.

 

DEFENSIE & VEILIGHEID

VEILIGHEIDS BEROEPEN

INTEGRALE VEILIGHEID

●   Diploma secundair onderwijs
●   Een algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent
●   Een attest bedrijfshulpverlener (EHBO)
●   Attest van slagen in een vergelijkende selectie voor penitentiair bewakingsassistent
●   Een bewijs van succesvolle afronding van de toelatingsproeven als soldaat/matroos bij Defensie;

Specifiek voor brandweer

●   Modulecertificaat 1 (Administratieve cultuur – houding en gedrag)
●   Modulecertificaat 2 (Individuele bescherming)
●   Modulecertificaat 5 (Fysieke paraatheid)
●   Modulecertificaat 10 (Levensreddende handelingen)
●   Het brevet van basiskader BO1

  ●    Diploma secundair onderwijs
  ●    Een algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent
  ●    Een attest van voetbalsteward
  ●    Een attest bedrijfshulpverlener (EHBO)
  ●    Attest gemeenschapswacht
  ●    Attest kleine blusmiddelen

   ●   Certificaat opleiding secundair na secundair (se-n-se)
   ●   Algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent
   ●   Attest van voetbalsteward
   ●   Attest bedrijfshulpverlener (EHBO)  
   ●  Attest preventieadviseur (EHBO)

   Specifiek voor brandweer

   ●   Attest levensreddende handelingen
   ●   Attest ploeglid 1e interventie
   ●   Werken op hoogte
   ●   Kleine blusmiddelen

   Specifiek voor politie

   ●   Deelname cognitieve testen politie
   ●   Deelname functioneel parcours politie

    MENS & VEILIGHEID

    Aangezien volgens de onderwijsvernieuwing ‘Veiligheid’ geen officieel domein is, zullen we op termijn onze opleidingen veiligheid onderbrengen in het domein ‘Maatschappij & welzijn“, bij ons op school beter bekend als MENS.

     

    Vanuit de gemeenschapswacht stad Vilvoorde na het bezoek van 6DEV aan Haren (gevangenis):

     “ De gemeenschapswachten zijn unaniem enthousiast over de prestaties, werkattitude, het naleven van
    werkafspraken en de algemene houding van studenten. Zijn toonden interesse in het beroep, zijn
    beleefd, zijn goed gekleed en kwamen op tijd. Dit is veruit de beste lichting studenten die we
    ontvangen hebben. Vroeger was er altijd wel een student die arrogant was, of die een
    ongeïnteresseerde houding had, of wat neerkeek op het beroep, maar dat is bij deze studenten
    absoluut niet zo.”