VEILIGHEID – 7DE JAAR

 

Heb jij er altijd al van gedroomd om te werken bij de politie, brandweer, defensie, bewaking of in de gevangenis? Dan is het domein Veiligheid op jouw lijf geschreven! Binnen dit domein wordt er optimaal ingezet op theoretische en praktische aspecten van verschillende veiligheidsberoepen. Werkplekleren en ervaringen staan centraal.

Al onze opleidingen VEILIGHEID bieden je de perfecte voorbereiding op een zekere toekomst in de veiligheidssector.

ARBEIDSMARKTGERICHTE FINALITEIT

Veiligheidsberoepen

– Ben je gefascineerd door de veiligheidssector?
– Heb jij een goede fysieke conditie?
– Ben jij flexibel en stressbestendig?
– Heb jij goede communicatieve vaardigheden?

Dan is de richting Veiligheidsberoepen zeker iets voor jou!

Binnen deze richting wordt er focus gelegd op de beroepen van private en publieke veiligheid zoals bewakingsagent, gemeenschapswacht, douanier, penitentiair bewakingsagent en voetbalsteward. Deze opleiding biedt een ruim aanbod aan zowel theoretische als praktische kennis. Met vakken zoals recht, communicatie, cultuur, psychologische conflicthantering, observeren en rapporteren, gepast reageren op crisissituaties… leer je hoe je moet functioneren binnen een veiligheidsberoep. Daarnaast komt ook het fysiek aspect sterk aan bod binnen de lessen sport, ontwijkingstechnieken en bewaking in de praktijk. Omdat ervaring in de praktijk belangrijk is, wordt dit allemaal aangevuld met de vele stages en werkplekleren binnen de verschillende veiligheidsdomeinen.

Op het einde van het jaar kan je dan ook verschillende attesten behalen.

Te behalen attesten

Te behalen attesten na deze opleiding:

●    Diploma secundair onderwijs

●    Een algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent

●    Een attest van voetbalsteward

●    Een attest bedrijfshulpverlener (EHBO)

●    Attest gemeenschapswacht

●    Attest kleine blusmiddelen

Toelatingsvoorwaarden

●    18 jaar zijn

●    Medisch geschikt zijn voor de uitoefening van het beroep

●    Blanco uittreksel van strafregister niet ouder dan 6m

●    Aanvaard zijn door de toelatingsklassenraad

Lessenpakket

Basisvorming
Levensbeschouwelijk vak 2
Nederlands 2
Frans 2
Engels 2
PAV 6
Specifieke vorming
Sport 6
Recht 5
Veiligheidstechnieken 2
Stage 5