STAP 01: aanmelden

De voorbije maanden kon je je aanmelden via onze website. Deze leerlingen werden op een aanmeldlijst gezet. Leerlingen die op de aanmeldlijst stonden en gunstig gerangschikt waren, werden chronologisch gecontacteerd voor een afspraak.

Voor sommige richtingen hebben we nog een aantal vrije plaatsen. Je kan je interesse kenbaar maken via onderstaande formulieren (voorinschrijving). Wij plaatsen je dan bij op de aanmeldlijst.

Vul dit formulier zo volledig mogelijk in en één van onze medewerkers zal je zo snel mogelijk contacteren. Dit kan met een weigeringsbericht of een positief antwoord.

OPGELET: Een aanmelding is geen inschrijving!
Met een aanmelding hopen we voldoende informatie te bekomen om alle voorbereidingen te treffen voor de effectieve inschrijving die op school dient plaats te vinden.

STAP 02: Informatieformulier

Ontvangt u van ons een positief bericht, dan ontvangt van ons een link naar het informatieformulier dat u digitaal of schriftelijk kan invullen.

STAP 03 Kennismakingsgesprek

U krijgt na het invullen van het aanmeldingsformulier een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. Dit is een persoonlijk gesprek waarin we samen met u kijken welke toekomst we u of uw kind kunnen aanbieden op Campus De Brug.

De bedoeling van dit gesprek is eventuele misverstanden op te helderen of vragen te beantwoorden. Tijdens dit gesprek zullen we u ook uitgebreid wijzen op de rechten en plichten die op onze school gelden. We zijn een school die resoluut kiest voor een eerlijke en transparante communicatie. Bij ons weet u waar u aan begint.

 

STAP 04: Definitieve inschrijving

Indien het kennismakingsgesprek zowel voor u als voor ons positief bevonden, wordt gaan we over naar de laatste stap:
de definitieve inschrijving.
In principe kan u meteen na het gesprek dankzij de voorinschrijving meteen de nodige documenten ondertekenen en hoeft u dus niet nog eens apart naar de school te komen, tenzij u dat wenst natuurlijk.

Na het ondertekenen van de nodige documenten is de inschrijving rond en stellen we alles in het werk om u, uw dochter of uw zoon zo snel en goed als we kunnen te ontvangen op onze school.

Welkom op Campus De Brug!