STAP 01: Interesse-formulier

De eerste stap is het invullen van ons interesseformulier.
Vul dit formulier zo volledig mogelijk in en één van onze medewerkers zal u zo snel mogelijk contacteren. Dit kan met een weigeringsbericht of een positief antwoord.

 

STAP 02: Aanmelden

Ontvangt u van ons een positief bericht dan kan u uzelf of uw kind ‘voorinschrijven’ op onze school. Dit heet aanmelden.
U ontvangt van ons een link naar het aanmeldingsformulier dat u digitaal kan invullen.

Dit doen we om de tijd die u doorbrengt op de school tot een minimum te beperken.

U vult deze documenten rustig in vanuit uw zetel en we verkleinen samen de papierberg.
Door het digitaal aanleveren van gegevens verkleinen we ook de kans dat er fouten worden gemaakt bij het overtypen van handgeschreven documenten.

OPGELET: Een aanmelding is geen inschrijving!
Met een aanmelding hopen we voldoende informatie te bekomen om alle voorbereidingen
te treffen voor de effectieve inschrijving die op school dient plaats te vinden.
Daarover meer in stap 03.

STAP 03 Kennismakingsgesprek

U krijgt na het invullen van het aanmeldingsformulier een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. Dit is een persoonlijk gesprek met onze directeur waarin we samen met u kijken welke toekomst we u of uw kind kunnen aanbieden op Campus De Brug.

De bedoeling van dit gesprek is eventuele misverstanden op te helderen of vragen te beantwoorden. Tijdens dit gesprek zullen we u ook uitgebreid wijzen op de rechten en plichten die op onze school gelden. We zijn een school die resoluut kiest voor een eerlijke en transparante communicatie. Bij ons weet u waar u aan begint.

 

STAP 04: Definitieve inschrijving

Indien het kennismakingsgesprek zowel voor u als voor ons positief bevonden, wordt gaan we over naar de laatste stap:
de definitieve inschrijving.
In principe kan u meteen na het gesprek dankzij de voorinschrijving meteen de nodige documenten ondertekenen en hoeft u dus niet nog eens apart naar de school te komen, tenzij u dat wenst natuurlijk.

Na het ondertekenen van de nodige documenten is de inschrijving rond en stellen we alles in het werk om u, uw dochter of uw zoon zo snel en goed als we kunnen te ontvangen op onze school.

Welkom op Campus De Brug!