MENS – 3de graad

Ons domein MENS is er voor al wie graag zorgt voor anderen en sociaal is ingesteld. Wij stomen de nieuwe helden van de zorg klaar! Van ‘Algemene voeding’ tot ‘Zorgen voor anderen’. Wil jij ook graag je leven in het teken stellen van anderen? Of ben je op zoek naar de juiste voorbereiding voor een verdere studie? Bij MENS kan het allemaal!

Neem gerust een kijkje in ons aanbod, er is vast en zeker wel een opleiding die jou aanspreekt. Onze leerkrachten staan te popelen om jullie voor te bereiden op een carrière als zorgheld!

ONZE OPLEIDINGEN

DOORSTROOM

welzijnswetenschappen

Ben je nieuwsgierig naar vraagstukken met betrekking tot mens en samenleving in tijd en ruimte?
Ben je geïnteresseerd in het eigen gedrag en dat van anderen?
Ben je bereid de eigen communicatieve vaardigheden aan te scherpen?

Verken je graag de mogelijkheden tot maatschappelijk engagement?
Wil je nadenken over essentiële levensvragen?
Toon je een brede interesse in natuurwetenschappen?
Ga je kritisch om met informatie en maatschappelijke verschijnselen?
Ben je geboeid door de actualiteit?

Dan is de studierichting Welzijnswetenschappen zeker iets voor jou!

Het is een zuivere doorstroomrichting. Dit betekent dat er naast het specifiek gedeelte ook een stevig pakket basisvorming aangeboden wordt. Er wordt dieper ingegaan op
andere wetenschapsdomeinen, waaronder filosofie, sociale wetenschappen, wiskunde, biologie en
chemie.

Welzijnswetenschappen in de derde graad is inhoudelijk verwant met de volgende studierichtingen uit de
tweede graad:
• Humane wetenschappen
• Maatschappij- en welzijnswetenschappen

DUBBELE FINALITEIT

opvoeding & begeleiding

De studierichting Opvoeding en begeleiding is een studierichting in de dubbele finaliteit, gericht op
een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar mens en samenleving centraal
staan evenals een mogelijke toegang tot de arbeidsmarkt.

Je krijgt leerinhouden uit toegepaste wetenschappen zoals toegepaste psychologie,
pedagogiek, toegepaste filosofie, recht en deontologie functioneel integreren in competenties die
belangrijk zijn bij het begeleiden van kinderen.

Je zal verschillende taken uitvoeren zoals het begeleiden en opvoeden van baby’s
peuters en schoolgaande kinderen van de basisschool buiten de schooltijd, het verzorgen en het
stimuleren in hun algemene ontwikkeling en het ondersteunen van de ouders als eerste opvoeders.

Wil je inzicht verwerven in de wetenschappelijke onderbouwing van gezondheidsbevorderende
strategieën?
Ben je gefascineerd door de ontwikkelingspsychologische domeinen binnen de verschillende
levensloopfasen van de mens?
Wil je je verdiepen in professionele gedragscode?
Wil je inzicht verwerven in ethiek, ethische visies en begrippen?
Ben je geïnteresseerd in pedagogische modellen en (ortho)pedagogische kaders?

Deze opleiding is gericht op het herkennen en inspelen op sociaal-emotionele behoeften van kinderen.
Alsook gericht op het stimuleren van elk kind in zijn ontwikkeling, daarbij uitgaand van hun talenten en
ondernemingszin.

Je zal je  verdiepen in sociale, communicatieve en (ped)agogische vaardigheden in functie van
het ondersteunen, verzorgen en begeleiden van kinderen.

ARBEIDSMARKTGERICHT

Basiszorg & Ondersteuning

Leerlingen leren competenties die belangrijk zijn bij het uitvoeren van ondersteunende, logistieke en
huishoudelijke taken: zorgen voor het dagelijks onderhoud, de schoonmaak, het maaltijdgebeuren en
onderhoud van het linnen.

Daar bovenop leren ze competenties m.b.t. basiszorg en
basisondersteuning om hen maximaal voor te bereiden op een
Se‐n‐Se na OK3.

Je zal de distributie doen van allerhande materialen.
Ben je geïnteresseerd in het uitvoeren van eenvoudige sterilisatietechnieken?
Je zal zorg dragen voor het dagelijks onderhoud en de schoonmaak van de woon‐, leef‐ en
speelomgeving.
Je zal zorg dragen voor kledij en textiel.
Je zal maaltijden bereiden en zorg dragen voor het maaltijdgebeuren.
Je leert eenvoudige administratieve taken uit te voeren.

De opleiding is gericht op het herkennen van de behoeften van cliënten en de basiszorg en ‐ondersteuning hierop
af te stemmen.
Je leert cliënten ondersteunen bij verplaatsingen.
Ben je geïnteresseerd in het uitvoeren van afgebakende zorgtaken bij cliënten conform het zorgplan
en in het organiseren van ontspannings‐ en vrijetijdsactiviteiten in 1‐1 situaties?

Dan is de richting echt iets voor jou!
Je leert immers sociale, communicatieve en (ped)agogische vaardigheden te hanteren in functie van het
ondersteunen en verzorgen van cliënten.

 

DUBBELE FINALITEIT

Defensie & Veiligheid

Binnen deze opleiding wordt er hoofdzakelijk gefocust op defensie en bewaking. 
Daarnaast komen ook brandweer, politie en penitentiaire bewaking sterk aan bod.

Om je voor te bereiden op de veiligheidssector krijg je, naast de algemene vorming, ook specifieke theoretische vakken zoals recht, communicatie, cultuur, psychologische conflicthantering, gedragswetenschappen, biologie en deontologie.
Je wordt ondergedompeld in al deze veiligheidsberoepen dankzij het praktijkgedeelte. 
Het is dus wel belangrijk dat je een goede fysieke conditie hebt. 

Op het einde van de opleiding behaal je, naast je diploma, ook verschillende erkende attesten die je toegang geven tot de arbeidsmarkt. Anderzijds doe je ook voldoende kennis en ervaring op om eventueel gericht verder te studeren.

5DEV lessenrooster 22_23