MENS – 3de graad

Ons domein MENS is er voor al wie graag zorgt voor anderen en sociaal is ingesteld. Wij stomen de nieuwe helden van de zorg klaar! Van ‘Algemene voeding’ tot ‘Zorgen voor anderen’. Wil jij ook graag je leven in het teken stellen van anderen? Of ben je op zoek naar de juiste voorbereiding voor een verdere studie? Bij MENS kan het allemaal!

Neem gerust een kijkje in ons aanbod, er is vast en zeker wel een opleiding die jou aanspreekt. Onze leerkrachten staan te popelen om jullie voor te bereiden op een carrière als zorgheld!

ONZE OPLEIDINGEN

DUBBELE FINALITEIT

Sociale & technische wetenschappen

Ben je een creatieve leerling met een uitgesproken sociale interesse? Heb je belangstelling voor wetenschappen en technische toepassingen daarvan? En heb je bovendien een brede aandacht voor voeding en grondstoffen?

Dan is Sociale en technische wetenschappen de ideale studierichting voor jou!

De logische vooropleiding is de tweede graad TSO Sociale en technische wetenschappen. Maar ook leerlingen uit andere technische richtingen zoals Techniek-wetenschappen of leerlingen uit ASO-richtingen kunnen nog aansluiten.

De studierichting omvat drie grote blokken :

Natuurwetenschappen met integratie van biologie, fysica, chemie en labo natuurwetenschappen. 

Sociale wetenschappen met sociale vraagstukken waarin je de mens bestudeert in zijn ontwikkeling en in zijn lerend gedrag.

Voeding omvat zowel toegepaste wetenschappen als praktijk. Hier wordt er concreet gewerkt met voedingsproducten. De voedingsmiddelen worden verwerkt volgens bepaalde principes. Je leert hierbij de juiste methode of techniek hanteren met aandacht voor het correct gebruik van de gepaste apparatuur. Zorg dragen voor kwaliteit van de voeding wordt in al zijn facetten benaderd.

Sociale en technische wetenschappen bereidt je resoluut voor op verderstuderen in het hoger onderwijs. Professionele Bachelor verpleegkunde, vroedkunde, sociaal werk of onderwijs zijn slechts enkele van de vele mogelijkheden. Welke weg je ook inslaat, je hebt alvast een degelijke vooropleiding gekregen.

Lessenpakket bekijken

Basisvorming 5° jaar 6° jaar
Levensbeschouwelijk vak 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 3 3
Wiskunde 2 2
Specifieke vorming
5° jaar 6° jaar
Huishoudkunde / opvoedkunde 9 9
Muzikale opvoeding 2
Plastische opvoeding 2
Biologie / toegepaste biologie 2 2
Toegepaste chemie 3 3
Toegepaste economie 2 2
Toegepaste fysica 1 1

 

DUBBELE FINALITEIT

Secretariaat talen

Ben je gebeten door alles wat er reilt en zeilt in de bedrijfswereld? Ambieer je een carrière in de IT-sector? Of spreekt een job in de journalistiek je eerder aan?

Dan is Secretariaat-talen misschien dé richting voor jou! 

De logische vooropleiding voor deze richting is de 2de graad TSO Handel of Handel-talen. Ook een overgang vanuit een ASO-richting met een component moderne talen is mogelijk.

Secretariaat-talen wil je voorbereiden op de vele secretariaatsfuncties van het bedrijfsleven en de administratieve diensten. Het is een polyvalente studierichting die een veelzijdige vorming in moderne vreemde talen (Nederlands, Frans, Engels en Duits) biedt. De lessen zijn vooral afgestemd op de praktijk en de specifieke handelstaal, zowel mondeling als schriftelijk. Er wordt verwacht dat je opdrachten ordelijk, stipt en nauwkeurig kunt uitvoeren.

Je leert teksten zonder taal- en grammaticafouten opstellen in een vlotte stijl en met correcte inhoud. Je leert communiceren via telefoon, fax, gewone en elektronische post. In de bedrijfsgerichte secretariaatsvorming komen ICT-toepassingen en BIN-normen aan bod. Je leert werken met enkele professionele basispakketten zoals tekstverwerking, gegevensbanken en elektronisch rekenblad. Je leert efficiënt documenten opmaken.

Je maakt bovendien kennis met basiselementen van burgerlijk recht, handelsrecht, sociale wetgeving en praktische toepassingen op de BTW en personenbelasting. Basiskennis van onthaal en public relations vervolmaakt verder de opleiding.

Bovendien worden tijdens een twee-weken durende stage in het zesde jaar praktische competenties verfijnd op de werkvloer.

Als je op het einde van je opleiding het attest bedrijfsbeheer behaalt, kan je je bovendien als zelfstandige vestigen.

Verder studeren na je diploma secundair onderwijs? 

Dan zijn Professionele Bachelor in Bedrijfsmanagement, Journalistiek of Toegepaste Informatica slechts enkele voorbeelden van de talloze mogelijkheden.

Lessenpakket bekijken

Basisvorming 5° jaar 6° jaar
Levensbeschouwelijk vak 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 3 3
Wiskunde 2 2
Specifieke vorming
5° jaar 6° jaar
Duits 3 3
Engels 2 2
Frans 2 2
Stage dactylografie / toegepaste informatica / kantoortechnieken 2
Dactylografie / toegepaste informatica 3 2
Kantoortechnieken 1 2
Toegepaste economie 4 2
Toegepaste informatica 2 2

 

ARBEIDSMARKTGERICHT

Verzorging

Ben je een sociaal iemand? Voel je je bezorgd om je medemens en help je anderen graag? Ben je creatief en geïnteresseerd in alles wat te maken heeft met zorg?

Dan is Verzorging misschien wel de ideale studierichting voor jou!

Deze studierichting bereidt je voor op beroepen in de kinder-, bejaarden-, en thuiszorg. Je krijgt er weinig algemeen vormende vakken, de klemtoon ligt eerder op de praktijk.

De opleiding leert je omgaan met jezelf, collega’s en met mensen die zorg nodig hebben in dagdagelijkse situaties. Zowel de ontwikkeling van peuters als het proces van het ouder worden komen aan bod.

Je traint je in het observeren en rapporteren en in het samenwerken met andere verzorgenden. Je leert over EHBO, gezonde voeding en de basis van dieetleer.

Je leert de elementaire noden van de hulpvragers kennen. Thema’s zoals voeding, voldoende (nacht)rust, vaste routines, veilig gebruik van geneesmiddelen, hygiëne, aangepaste woning en aandacht en begrip worden dus zeker en vast behandeld tijdens de lessen. 

Tijdens de stages, die doorgaan in kinderdagverblijven, rusthuizen en woon- en zorgcentra, maak je kennis met je toekomstige werksituatie.

Onze school biedt een extra troef via de lessen Engels die je krijgt in het complementair gedeelte van deze studierichting!

Lessenpakket bekijken

Basisvorming 5° jaar 6° jaar
Levensbeschouwelijk vak 2 2
Engels 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Project algemene vakken 4 4
Specifieke vorming
5° jaar 6° jaar
Expressie 2 2
Praktijk* 4 4
Stage** 10 10
Huishoudkunde 1 1
Opvoedkunde / verzorging / huishoudkunde 4 4
Verzorging 5 5

* Huishoudkunde / verzorging
** Huishoudkunde / opvoedkunde / verzorging

ARBEIDSMARKTGERICHT

Kantoor

Kan je vlot contacten leggen en heb je organisatietalent? Werk je bovendien nauwgezet met zin voor initiatief? 

Dan is deze studierichting een goede keuze! 

Kantoor biedt je een praktijk- en bedrijfsgerichte vorming met stages. Er wordt aandacht besteed aan de brede administratieve taken binnen het bedrijf. Je leert de PC vlot gebruiken: tekstverwerking, gegevens correct invoeren, databeheer en elektronisch rekenblad. Ook andere secretariaatsvaardigheden, zoals telefonische communicatie en postverwerking worden geoefend. 

Hoewel deze studierichting sterk gericht is op de praktijk, krijg je toch een stevige vorming in talen. Bij Nederlands, Frans en Engels komen zowel luisteren, lezen, spreken als schrijven aan bod. Als toekomstig bediende moet je immers vlot zakelijk kunnen communiceren. 

De opleiding stoomt je klaar voor uitvoerende secretariaatstaken maar evengoed voor eenvoudige boekhoudkundige opdrachten en magazijnwerk. Stages geven je de kans al je vaardigheden en attitudes in de realiteit te oefenen en te verfijnen.

Na het zesde jaar kantoor kan je kiezen tussen een zevende specialisatiejaar Logistiek of Kantoor en Gegevensbeheer om je vaardigheden verder te verfijnen.

Lessenpakket bekijken

Basisvorming 5° jaar 6° jaar
Levensbeschouwelijk vak 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Project algemene vakken 4 4
Specifieke vorming
5° jaar 6° jaar
Engels 2 2
Frans 3 3
Nederlands 1 1
Stage kantoortechnieken 4 8
Boekhouding 2 2
Dactylografie / toegepaste informatica 4 3
Kantoortechnieken 4 1
Toegepaste economie 2 2
Toegepaste informatica 2 2

 

DUBBELE FINALITEIT

Boekhouden informatica

Ben je gebeten door alles wat er reilt en zeilt in de bedrijfswereld? Ambieer je een carrière in de IT-sector? Of spreekt een job in de journalistiek je eerder aan?

Dan is Boekhouden-informatica misschien dé richting voor jou! 

De logische vooropleiding voor deze richting is de 2de graad TSO Handel. Naast interesse voor boekhouden en toegepaste informatica wordt er verwacht dat je logisch en analytisch kan denken en ordelijk en nauwkeurig kan omgaan met cijfers. Bovendien moet je beschikken over een goede wiskundige basis.

Bedrijfseconomie en toegepaste informatica zijn de hoofdvakken van de richting Boekhouden-informatica. In het vak bedrijfseconomie komen naast economische en boekhoudkundige aspecten, ook juridische, zakelijk-communicatieve en informatica-aspecten (Office-pakket) aan bod. Als je op het einde van je opleiding het attest bedrijfsbeheer behaalt, kan je je bovendien als zelfstandige vestigen.

Tijdens de lessen toegepaste informatica leer je economische processen automatiseren. Daarom leer je vanaf het 5e jaar de programmeertaal Visual Basic.net hanteren. Hiermee ontwikkel je onder andere een kassasysteem, en leer je een volledig facturatiesysteem automatiseren.

Hoewel de talen niet het label hoofdvak toegediend krijgen in deze richting, spelen ze toch een belangrijke rol. Nederlands, Frans en Engels geven specifieke aandacht aan de praktische vaardigheden die nodig zijn in een bedrijfseconomische context. Er wordt ook gestreefd naar een evenwicht tussen de mondelinge en de schriftelijke opdrachten. Bovendien worden tijdens een twee-weken durende stage in het zesde jaar praktische competenties verfijnd op de werkvloer.

Verder studeren na je diploma secundair onderwijs? Dan zijn Professionele Bachelor in Bedrijfsmanagement, Journalistiek of Toegepaste Informatica slechts enkele voorbeelden van de talloze mogelijkheden.

Lessenpakket bekijken

Basisvorming 5° jaar 6° jaar
Levensbeschouwelijk vak 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 3 3
Wiskunde 2 2
Specifieke vorming
5° jaar 6° jaar
Economie 2
Wiskunde 2 2
Stage* 2
Boekhouding 5 4
Toegepaste economie 6 3
Toegepaste informatica 4 4

* Boekhouding / toegepaste informatica