Select Page

COVID-19 STATUSpagina

Geldende COVID-19-maatregelen vanaf 1 september

GELDENDE MAATREGELEN

,

Afstand houden

 Probeer altijd 1,5 meter afstand na te streven tussen personen onderling.

 

Mondmasker

Iedereen draagt binnen verplicht een mondmasker, behalve tijdens de eetpauze in de refter.

(Uitzondering: zittende leerkrachten op minimum 1,5 meter)

Ook buiten dragen leerlingen die geen 1,5 meter afstand houden een mondmasker.

Sportactiviteiten

Tijdens sportactiviteiten moeten leerlingen GEEN mondmasker dragen.

De lessen LO verlopen maximaal contactloos en buiten.

 

!

Eenrichtingsverkeer

Eenrichtingsverkeer in de hele school. De richting wordt aangegeven d.m.v. pijlen op de grond. Dit geldt ook voor de traphallen.

z

Speeltijd / Belsignaal

Na het belsignaal doen alle leerlingen hun mondmasker aan en gaan naar hun rij. Hier worden ze opgehaald door de leerkracht. Leerlingen gaan niet zelfstandig naar het klaslokaal.

Bezoek

Enkel essentiële derden zijn toegestaan op afspraak na goedkeuring van de directie.