COVID STATUS

Campus De Brug bevindt zich momenteel in kleurcode:

ORANJE

GELDENDE MAATREGELEN

R

Aanwezigheid

Alle lessenroosters zijn aangepast aan de geldende maatregelen. Je volgt les volgens je lesrooster op Smartschool maar hou rekening met onderstaande weektabellen.

}

Schooluren

De school is open volgens de normale uren, maar gebruik de weektabellen om te kijken op welke momenten je les hebt op school en op welke momenten je afstandsonderwijs krijgt.

Afstandsonderwijs

We proberen iedereen zoveel mogelijk en veilig les te geven op school, maar gezien de omstandigheden zal je ook af en toe afstandsonderwijs krijgen.

22 maa 2021 – 26 feb 2021

s

Opgelet

We gebruiken deze tabellen om jullie zo volledig en snel als mogelijk te informeren maar aangezien de maatregelen regelmatig veranderen zijn deze planningen onderhevig aan wijzigingen. Check dus regelmatig opnieuw de statuspagina om er zeker van te zijn dat je altijd over de juiste info beschikt.

01 maa – 05 maa 2021

08 maa – 12 maa 2021

15 maa – 19 maa 2021

Uitstappen / Extra-muros

Alle uitstappen en extra-muros activiteiten worden opgeschort.

Stages

Gaan door zoals gepland. Tenzij anders overeengekomen met het stagebedrijf. Stages zijn ook NIET onderhevig aan de weektabellen.

Inschrijvingen

Inschrijvingen kunnen enkel digitaal en op afspraak. Ga hiervoor naar de inschrijvingspagina.

Extra beschermingsmaatregelen

Sportlessen zijn opnieuw toegelaten maar worden uiteraard volgens de strikte maatregelen georganiseerd. Leerlingen brengen dus terug hun sportmateriaal mee naar school.

Sport op de speelplaats en andere nauwe contacten blijven jammer genoeg wel verboden.

Alle leerlingen blijven tijdens de middagpauze op school behalve het zesde en het zevende jaar.

Leerlingen krijgen zoveel mogelijk een vaste plaats in de klas.

Maaltijden worden in de klasbubbel genuttigd.

1,5 meter afstand van leerkrachten en medeleerlingen.

Mondmasker verplicht op het volledige schooldomein (behalve tijdens het eten).

Breng voldoende water mee want de drankfonteinen worden buiten werking gesteld.

Handen wassen/ontsmetten verplicht bij het binnen en buiten gaan van een lokaal.

Extra verluchting van (klas)lokalen.

Beperkte aanwezigheid van derden. Enkel indien strikt noodzakelijk en na goedkeuring van de directie.

Geen samenscholing aan de schoolpoort en buiten de schoolgebouwen. (Politie controleert extra)

Blijf bij symptomen zoals hoesten en koorts thuis en contacteer je huisarts.