MODERNISERING VAN HET ONDERWIJS

De onderwijsvernieuwing is volop in ontwikkeling. We begrijpen dat u graag inzicht krijgt in hoe we die vernieuwing op Campus De Brug aanpakken en implementeren.

Op deze pagina geven we u daarom een antwoord op de meest gestelde vragen.

WAT IS DE MODERNISERING VAN HET ONDERWIJS?

Er is al heel wat geschreven over de modernisering of onderwijs-vernieuwing. Zoveel dat het een beetje gek is om dit steeds opnieuw te doen. Aangezien Campus De Brug een trotse GO! school is verwijzen we u graag door naar de overzichtelijke infopagina die het GO! heeft geschreven. Wij doen er alles aan om deze visie zo goed als mogelijk in onze structuur te implementeren, uiteraard met hier en daar een eigen accent.

Gaat er iets veranderen aan jullie eerste graad/FLEX?

Onze eerste graad past al langer binnen de onderwijsvernieuwing en blijft dus ongewijzigd. Door onze FLEX-werking bieden we jongeren de kans om via een brede basis aan domeinopleidingen (MENS – STEM – KUNST) een definitieve keuze uit te stellen tot in het derde jaar. Daarnaast is onze FLEX-werking een perfecte voorbereiding op de zelfregulerende aanpak die we in de onderwijsvernieuwing zo willen stimuleren.

Wil je meer te weten komen over onze FLEX werking lees dan zeker onze infopagina

Wat met de huidige opleidingen?

De huidige opleidingen zullen worden omgevormd of afgebouwd. Uiteraard kan je nu perfect inschrijven voor een opleiding in het vierde jaar en ze volledig uitdoen. Het is dus heel complex om visueel voor te stellen hoe ons aanbod er uit gaat zien aangezien dit elke schooljaar anders zal zijn. Hou dus zeker onze aanbodpagina’s in het oog want daar zal je elk schooljaar het aanbod kunnen bekijken dat op dat moment van toepassing is. Aarzel ook niet om ons te contacteren mocht u hierover nog vragen of opmerkingen hebben.

Wat zijn finaliteiten en wat is het verschil met BSO, TSO, ASO & KSO?

De onderwijsvormen ASO, TSO, KSO & BSO blijven bestaan maar op Campus De Brug geloven we meer in de nieuwe finaliteiten. Die geven naar ons gevoel een duidelijkere kijk op de toekomst van een opleiding en lopen naast de bestaande onderwijsvormen.

De doorstroomfinaliteit heeft  als doel jongeren voor te bereiden op hogere studies. Van hieruit kunnen ze perfect een vervolgopleiding volgen die aansluit bij hun keuze.

De arbeidsmarktgerichte finaliteit is dan weer bedoeld om jongeren klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. Een sterke focus op praktijkvakken en een brede inhoudelijke basis maken dat ze snel(ler) werk kunnen vinden op de competititeve arbeidsmarkt.

De dubbele finaliteit tot slot is zoals verwacht de samenvoeging van de twee bovenstaande finaliteiten. Jongeren krijgen een praktische basisopleiding waarna ze bijvoorbeeld een specialisatiejaar kunnen volgen maar krijgen ook voldoende theoretische basis om indien gewenst te kunnen verderstuderen. Perfect voor wie last heeft van, keuzestress. 🙂

Kan ik meteen in alle nieuwe opleidingen inschrijven?

Jammer genoeg is het onmogelijk om meteen alle opleidingen aan te bieden in alle jaren. Enerzijds zou dat logistiek onmogelijk zijn, maar anderzijds zijn er ook een hoop jongeren die op dit moment gestart zijn aan een opleiding van voor de onderwijsvernieuwing. Om hen een volwaardige kans te geven om af te studeren in de opleiding van hun keuze zullen we dus gefaseerd de nieuwe opleidingen introduceren, te beginnen met het derde jaar op september 2021. Het is de bedoeling om tegen 2025 dan onderstaande opleidingen aan te bieden. En ja, we zijn hier heel trots op! In elke finaliteit en in elk domein een opleiding. Voor ieder wat wils dus.

situatie vanaf 2025

AANBOD KUNST

AANBOD STEM

AANBOD MENS

Gaat er naast de opleidingen nog iets wijzigen?

Uiteraard zijn onze nieuwe opleidingen maar het tipje van de ijsberg. We zijn ondertussen hard aan het werk om ook onze interne werking helemaal om te gooien. We stappen af van het klassieke onderwijssysteem en zetten veel meer in op zelfregulerende vaardigheden. We hebben de succesformule van onze FLEX genomen en toegepast op onze hogere jaren. Geen exacte kopie, maar een mooie evenwicht tussen de klassiekere onderwijsvormen en de nieuwere methodes. Zo werken we met domeinlabs, maken we nieuwe vakclusters zoals mundo en organiseren we tal van momenten waarop leerlingen zelf kunnen bepalen hoe en welke uitbreidingen ze kiezen op hun basisopleiding.

MUNDO

Geleidelijk aan beogen we de vakken aardrijkskunde en geschiedenis te clusteren in één vak ‘mundo’ waarin zowel de competenties ruimtelijk-, historisch en cultureel bewustzijn aan bod komen en waar projectmatig kan gewerkt worden.

MASTERCLASS

Met ‘Masterclass’ geven we leerlingen kansen om te excelleren. Er wordt projectmatig gewerkt. De aangeboden leerinhouden staan buiten het vooropgesteld leerplan of komen voor in een andere finaliteit of jaar en vertrekken vanuit de interesse van de leerling.

DIY

DIY geeft, indien nodig, leerlingen meer tijd om aan bepaalde leerinhouden van de basisvorming te werken. Ze worden begeleid door een coach die hen stuurt en helpt in het proces, maar niet noodzakelijk op de inhoud van hun opdrachten.

DOMEINLAB

In MENS/KUNST/STEMlab werken leerlingen projectmatig binnen een termijn van 6 weken. We vertrekken bij het domein. De domeinen zijn met andere woorden de hoofdaannemer van het project. De aangeboden competenties binnen de basisvorming krijgen zo in relatie met het domein een rijke en reële context.  

STEAM

Tijdens de lessen STEAM in de arbeidsmarktegrichte finaliteit werken we aan de leerinhouden die betrekking hebben op de competenties wiskunde, natuurwetenschappen en artistieke- culturele vorming. Een stevige basis voor wie kiest voor de arbeidsmarkt.

Wat bedoelen jullie met zelfregulerende vaardigheden?

Om onze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de boeiende maar complexe samenleving waar we ons in bevinden willen we als school absoluut inzetten op 3 belangrijke peilers. We zetten dus heel erg in op hun relfregulerende vaardigheden…

… door hen inspraak te geven in de eigen onderwijsdoelen

… door hen aan te leren een eigen studieplanning op te maken

… door hen hun eigen leren in kaart te laten brengen aan de hand van feedbackgesprekken

Heb je na het lezen van deze pagina nog vragen of opmerkingen over hoe wij als school het onderwijs van de toekomst aanpakken aarzel dan niet om ons te contacteren. Onze medewerkers staan klaar om u alles te vertellen over onze toekomstdroom.

GO! Campus De Brug
Vaartstraat 1 bus 1
1800 Vilvoorde

02 257 03 90
info@campusdebrug.be

 

KIES JIJ VOOR CAMPUS DE BRUG?

Kennismaken?

Omwille van COVID is het voor ons enkel toegestaan u te ontvangen op afspraak. Contacteer ons en we doen alles wat we kunnen om u zo veilig mogelijk te ontvangen.

 

Contact / bezoek

02 257 03 90
info@campusdebrug.be

 

Inschrijven

Momenteel kan je nog niet online inschrijven. We doen ons uiterste best om binnenkort ook inschrijven via de website mogelijk te maken.

Vul alvast het contactformulier in en we contacteren u zo snel mogelijk. Bedankt voor uw begrip.