VEILIGHEID – SE-N-SE

 

Heb jij er altijd al van gedroomd om te werken bij de politie, brandweer, defensie, bewaking of in de gevangenis? Dan is het domein Veiligheid op jouw lijf geschreven! Binnen dit domein wordt er optimaal ingezet op theoretische en praktische aspecten van verschillende veiligheidsberoepen. Werkplekleren en ervaringen staan centraal.

Al onze opleidingen VEILIGHEID bieden je de perfecte voorbereiding op een zekere toekomst in de veiligheidssector.

 

ONZE OPLEIDINGEN

SE-N-SE

Integrale Veiligheid

In deze opleiding leer je kennis en vaardigheden die nodig zijn voor een functie in de veiligheidssector zoals bijvoorbeeld : omgaan met agressie, stressbestendigheid in noodsituaties, psychologische conflicthantering en besluitvaardigheid. Voor allen is het zeer belangrijk dat je zowel zelfstandig als in teamverband kan werken. Ook observeren en rapporteren behoren tot je takenpakket.

Het pakket algemene vakken is beperkt met een nadruk op taalvakken. Hier ligt het accent duidelijk op de praktische taalkennis. 

Werkplekleren maakt een wezenlijk deel uit van de opleiding. Op deze manier maken de leerlingen kennis met de praktijk van het werken in een veiligheidsfunctie. 

Het doel van deze richting is jongeren goed voor te bereiden op een job als politie-inspecteur, brandweerman, bewakingsagent, voetbalsteward of een andere veiligheidsfunctie. 

De afwisseling tussen theorie en praktijk maakt er een boeiend en leerrijk jaar van!

Toekomstmogelijkheden

Als je geslaagd bent in het 7e jaar TSO Integrale Veiligheid, behaal je :

 • Het certificaat van een opleiding secundair na secundair (se-n-se)
 • Een algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent
 • Een attest van voetbalsteward
 • Een attest bedrijfshulpverlener (EHBO)
 • Een attest VCA (Veiligheid Checklist Aannemers)
 • Specifiek voor brandweer:
      – attest levensreddende handelingen
      – attest brandwacht 
      – attest ploeglid 1e interventie
 • Specifiek voor politie:
      – Een attest dat je vrijstelling geeft voor de cognitieve proef en het functioneel parcours (sportproeven) van de politieschool. Indien je daarna slaagt voor de persoonlijkheidsproef en de medische proef, krijg je bovendien een extra mogelijkheid om de mondelinge proef voor de selectiecommissie af te leggen.

Toelatingsvoorwaarden

Voor deze studierichting bestaat geen vooropleiding binnen hetzelfde studiegebied. Integrale Veiligheid is dus mits een aantal voorwaarden toegankelijk vanuit elk studiegebied. Deze voorwaarden zijn :

 • De Belgische nationaliteit hebben
 • Meerderjarig zijn
 • Medisch geschikt zijn voor de uitoefening van het beroep. Daartoe moet je een attest hebben van de huisarts vóór 1 ok tober van het lopende schooljaar of onmiddellijk indien de in schrijving op een later tijdstip gebeurt, specifiek voor het dra- gen van persluchtflessen. 
 • Je bent van onberispelijk gedrag. Dat moet blijken uit een uit- treksel uit het strafregister dat niet langer dan 6 maanden voor de effectieve start van de opleiding door jou op school wordt afgegeven. 

What’s next?